Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117419

Huyện Thạch Thành: Tổ chức công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới

Ngày 20/11/2017 10:28:48

(THO) - Để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS), Thường trực LĐLĐ huyện Thạch Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của công đoàn cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Thường trực LĐLĐ huyện đã đề nghị ban thường vụ đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn xem xét và có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo CĐCS bám sát chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả. Theo đó, các CĐCS chú trọng duy trì sinh hoạt công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn; mở hội nghị cán bộ, công chức đầu năm để cán bộ, công chức bàn, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm trước, triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm sau; bổ sung, chỉnh sửa nội quy, quy chế hoạt động trong cơ quan và có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Ban chấp hành công đoàn xã, thị trấn đã chủ động xây dựng chương trình hành động, có nội dung, tiêu chí hoạt động cụ thể trong từng giai đoạn gắn với việc thực hiện đề án công đoàn tự quản, đồng thời tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể vận động quần chúng, hội viên chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật công nghệ cho nông dân ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi...
Thực hiện đề án công đoàn tự quản với nội dung thi đua hướng vào các nhiệm vụ, mục tiêu do các cấp ủy, chính quyền đề ra như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây, con có năng suất, hiệu quả cao vào sản xuất, chăn nuôi; thực hiện đổi điền, dồn thửa lần hai với mục tiêu mỗi hộ một thửa ruộng tại một cánh đồng... các công đoàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đăng ký thi đua xây dựng mô hình từ 5 đến 7 ha lúa (mía) có năng suất, chất lượng; hoàn thành sớm mục tiêu đổi điền, dồn thửa; tham gia phát triển các loại hình kinh tế để xóa đói, giảm nghèo... góp phần giữ vững an ninh trật tự tại đơn vị, xây dựng CĐCS vững mạnh. Cụ thể, đầu năm 2012, Thường trực LĐLĐ huyện đã làm việc với ban thường vụ đảng ủy,thường trực UBND và các tổ chức đoàn thể xã Thạch Tượng (vùng 135) và xã Thạch Đồng về xây dựng CĐCS vững mạnh gắn với thực hiện đề án công đoàn tự quản. Thực hiện chương trình phối hợp này, CĐCS xã Thạch Tượng và Thạch Đồng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phân công cán bộ công đoàn phụ trách thôn, chọn một hộ làm mẫu về phát triển trang trại tổng hợp và phụ trách giúp từ 2 đến 3 hộ/thôn, xóa nghèo/năm để nhân ra diện rộng. Hiện nay, công đoàn xã Thạch Tượng và Thạch Đồng đều đã xây dựng điểm được 2 mô hình trang trại tổng hợp rừng + chăn nuôi + cá và phấn đấu trong năm 2012 sẽ xóa 1 thôn nghèo trong xã. Bên cạnh đó, các CĐCS xã, thị trấn còn tích cực tham gia giải quyết các chế độ, chính sách bảo đảm quyền, lợi ích cho người lao động; tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp”, phong trào phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, xây dựng cánh đồng năng suất, chất lượng, hiệu quả với tổng diện tích 139 ha; phong trào chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh.
Nỗ lực khắc phục những khó khăn, các CĐCS xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành đang tiếp tục tăng cường phối hợp hoạt động gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, cán bộ, đoàn viên công đoàn góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.
.Bài và ảnh: Lê Hà
Báo Thanh Hóa

Huyện Thạch Thành: Tổ chức công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 20/11/2017 10:28:48 (GMT+7)

(THO) - Để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS), Thường trực LĐLĐ huyện Thạch Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của công đoàn cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Thường trực LĐLĐ huyện đã đề nghị ban thường vụ đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn xem xét và có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo CĐCS bám sát chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả. Theo đó, các CĐCS chú trọng duy trì sinh hoạt công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn; mở hội nghị cán bộ, công chức đầu năm để cán bộ, công chức bàn, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm trước, triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm sau; bổ sung, chỉnh sửa nội quy, quy chế hoạt động trong cơ quan và có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Ban chấp hành công đoàn xã, thị trấn đã chủ động xây dựng chương trình hành động, có nội dung, tiêu chí hoạt động cụ thể trong từng giai đoạn gắn với việc thực hiện đề án công đoàn tự quản, đồng thời tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể vận động quần chúng, hội viên chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật công nghệ cho nông dân ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi...
Thực hiện đề án công đoàn tự quản với nội dung thi đua hướng vào các nhiệm vụ, mục tiêu do các cấp ủy, chính quyền đề ra như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây, con có năng suất, hiệu quả cao vào sản xuất, chăn nuôi; thực hiện đổi điền, dồn thửa lần hai với mục tiêu mỗi hộ một thửa ruộng tại một cánh đồng... các công đoàn xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đăng ký thi đua xây dựng mô hình từ 5 đến 7 ha lúa (mía) có năng suất, chất lượng; hoàn thành sớm mục tiêu đổi điền, dồn thửa; tham gia phát triển các loại hình kinh tế để xóa đói, giảm nghèo... góp phần giữ vững an ninh trật tự tại đơn vị, xây dựng CĐCS vững mạnh. Cụ thể, đầu năm 2012, Thường trực LĐLĐ huyện đã làm việc với ban thường vụ đảng ủy,thường trực UBND và các tổ chức đoàn thể xã Thạch Tượng (vùng 135) và xã Thạch Đồng về xây dựng CĐCS vững mạnh gắn với thực hiện đề án công đoàn tự quản. Thực hiện chương trình phối hợp này, CĐCS xã Thạch Tượng và Thạch Đồng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phân công cán bộ công đoàn phụ trách thôn, chọn một hộ làm mẫu về phát triển trang trại tổng hợp và phụ trách giúp từ 2 đến 3 hộ/thôn, xóa nghèo/năm để nhân ra diện rộng. Hiện nay, công đoàn xã Thạch Tượng và Thạch Đồng đều đã xây dựng điểm được 2 mô hình trang trại tổng hợp rừng + chăn nuôi + cá và phấn đấu trong năm 2012 sẽ xóa 1 thôn nghèo trong xã. Bên cạnh đó, các CĐCS xã, thị trấn còn tích cực tham gia giải quyết các chế độ, chính sách bảo đảm quyền, lợi ích cho người lao động; tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp”, phong trào phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, xây dựng cánh đồng năng suất, chất lượng, hiệu quả với tổng diện tích 139 ha; phong trào chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh.
Nỗ lực khắc phục những khó khăn, các CĐCS xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành đang tiếp tục tăng cường phối hợp hoạt động gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, cán bộ, đoàn viên công đoàn góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.
.Bài và ảnh: Lê Hà
Báo Thanh Hóa

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC