Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117419
Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và các nguồn tài liệu khảo cổ học, kiểm chứng tỏ rằng khu vực miền núi Thanh Hóa có con người cư trú từ rất lâu. Công cuộc khai quật các di chỉ khảo cổ đồ đá ở Hang Con Moong thuộc xã Thành Yên, mái đá Thạch Lũng cho thấy con người có mặt ở vùng đất này đã hàng vạn năm. Thành Vinh là xã nằm gần khu vực này có những khu đất tương đối bằng phẳng, dọc theo sông bưởi điều đó khẳng định Thành Vinh cũng là nơi xuất hiện của con người sinh sống từ sớm Trước cách mạng Tháng Tám năm 1945 dân cư ở vùng đất các làng thuộc Thành Vinh chủ yếu là người Mường sống bằng nghề nông nghiệp. Sau ngày đất nước độc lập, một số đồngbào người Kinh đã đến đây sinh sống, bằng nghề buôn bán nhỏ lẻ. Năm 1962 thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đồng bào Kinh ở miền xuôi lên  xây dựng kinh tế mới nên ở Thành Vinh đã hình thành thêm các hộ gia đình người Kinh.
Làng xã hình thành ở vùng đất Thành Vinh đã có từ rất lâu nhưng theo nhận định của một số nhà nghiên cứu lịch sử thì được phát triển ở thời Lê sơ (1428 – 1527) thời kỳ được các nhà nghiên cứu đánh giá là đã khá hoàn chỉnh về mặt hành chính. Trong các đạo, đạo nào cũng có quan Hành khiển để giữ sổ sách về quân – dân. Dưới đạo là phủ huyện (miền núi gọi là châu, xã, thôn).
Trước cách mạng Tháng Tám năm 1945 Thạch Thành vẫn giữ nguyên 53 làng, 11 tổng: Quảng Tế, Phú Ổ, Cổ Tế, Trường Cát, Trạc Nhật, Vân Lung, Ngọc Động, Tự Cường, Đa Bút, Án Đổ, nhưng sau đó phát triển thêm 35 làng thành 88  làng,  huyện lỵ đóng ở đồi Phú Sơn ( Tổng Trường Cát). Vùng xã Thành Vinh ngày nay thuộc tổng Tự Cường.
Những tháng cuối năm 1945, vai trò quản lý xã hội của chính quyền cách mạng từ huyện đến xã tổng được khẳng định. Các tổng đổi thành các xã, 11 tổng đổi thành 11 xã có nhiều xã đặt tên mới: Lê Lợi, Hạnh Phúc, Cầm Bào, Minh Đạo, Ngọc Trạo, Kiến Hưng, Quyết Thắng, Liên Lạc và Việt Bắc. Tổng Tự Cường được đổi tên là xã Lê Lợi, sau đó xã Lê Lợi được chia tách và thành lập xã Thạch Cẩm (lớn) gồm 03 xã Thành Vinh, Thành Mỹ, Thành Yên.
Thực hiện chủ trương của Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa cuối năm 1953 đến 4 năm 1954 huyện Thạch Thành là tiến hành phân chia lại địa giới hành chính các xã trong huyện, chia các xã lớn trước đây thành 24 xã. Xã Thạch Cẩm được chia làm ba xã Thành Vinh , Thành Yên, Thành Mỹ .Xã Thành Vinh lúc này nằm trong xã Thành Mỹ.
Ngày 25 tháng 4 năm 1967 thực hiện Quyết định số  164-NV của Bộ Nội vụ về việc chia tách ra Thành Mỹ thành 02 xã Thành Mỹ và Thành Vinh ( xóm Hồi Phú thuộc xã Thành Trực được sáp nhập vào xã Thành Vinh). xã Thành Vinh được thành lập gồm: 09 làng Anh Thành, Cự Nhan, Tiến Thành, Phượng Long, Tân Thành, Lộc Thành, Phượng Thành, Hội Phú, Mỹ Lợi.
  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC