Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117419

Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Thành Vinh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp!

Ngày 29/12/2023 15:24:13

Sáng ngày 29/12/2023, HĐND xã Thành Vinh đã tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã trong năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự kỳ họp có bà Vũ Thị Hương – UV BCH huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Thành Trực. Về phía xã tham dự có đồng chí Lê Văn Long - Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Lê Ngọc Long, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Bùi Văn Thịnh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã; Trưởng các đoàn thể; cán bộ công chức, Chủ tịch các Hội đặc thù, Trưởng Trạm y tế, Hiệu trưởng các nhà trường, các Đại biểu HĐND, Trưởng thôn các thôn.

kỳ hợp thứ 10.2.jpg
Tại kỳ họp, HĐND xã Thành Vinh đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách trong năm 2023; đồng thời xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, Báo cáo thẩm tra các Ban HĐND xã; báo cáo, thông báo của UBND xã, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh , Quốc phòng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và các Tờ trình.
Theo báo cáo của UBND xã Thành Vinh năm 2023 UBND xã đã triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Với tổng sản lượng lương thực năm 2023 đạt 779,07 tấn Vượt chỉ tiêu huyện, xã giao đạt 110,7% KH huyện giao, đạt 107,7% KH xã giao, bình quân lương thực đầu người ước đạt: 123,7 kg/người. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 51,18 triệu đồng/người/năm. Các hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định, đúng đối tượng, đời sống nhân dân cơ bản được ổn định. Về công tác Quốc phòng – An ninh được giữ vững và đảm bảo. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình chủ động xử lý các tình huống; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện dân quân. Trong năm 2023 đã xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 đạt kết quả tốt. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, các tệ nạn xã hội được giảm dần.
kỳ họp thứ 10.jpg
Bên cạnh đó Hoạt động của HĐND xã được triển khai thực hiện khá toàn diện, hoạt động hiệu quả và ngày càng đi vào nền nếp. Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; tăng cường công tác giám sát các hoạt động trên địa bàn xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.
Trong Kỳ họp thứ 10 năm 2023 HĐND xã Thành Vinh cũng đã giành thời gian cho đại biểu HĐND xã chất vấn những vấn đề mà cử tri trong xã quan tâm. Trong kỳ họp đã có nhiều ý kiến của các đại biểu liên quan đến các lĩnh vực kinh tế- văn hóa – xã hội, an ninh đã được các cử tri đưa ra chất vất tại kỳ hợp. Thay mặt UBND xã, đồng chí Bùi Văn Thịnh - Chủ tịch UBND xã đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ tiếp thu trình cấp trên xem xét giải quyết.
Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10, HĐND xã Thành Vinh khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.

Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Thành Vinh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp!

Đăng lúc: 29/12/2023 15:24:13 (GMT+7)

Sáng ngày 29/12/2023, HĐND xã Thành Vinh đã tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã trong năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự kỳ họp có bà Vũ Thị Hương – UV BCH huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Thành Trực. Về phía xã tham dự có đồng chí Lê Văn Long - Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Lê Ngọc Long, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Bùi Văn Thịnh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã; Trưởng các đoàn thể; cán bộ công chức, Chủ tịch các Hội đặc thù, Trưởng Trạm y tế, Hiệu trưởng các nhà trường, các Đại biểu HĐND, Trưởng thôn các thôn.

kỳ hợp thứ 10.2.jpg
Tại kỳ họp, HĐND xã Thành Vinh đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách trong năm 2023; đồng thời xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, Báo cáo thẩm tra các Ban HĐND xã; báo cáo, thông báo của UBND xã, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh , Quốc phòng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và các Tờ trình.
Theo báo cáo của UBND xã Thành Vinh năm 2023 UBND xã đã triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Với tổng sản lượng lương thực năm 2023 đạt 779,07 tấn Vượt chỉ tiêu huyện, xã giao đạt 110,7% KH huyện giao, đạt 107,7% KH xã giao, bình quân lương thực đầu người ước đạt: 123,7 kg/người. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 51,18 triệu đồng/người/năm. Các hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định, đúng đối tượng, đời sống nhân dân cơ bản được ổn định. Về công tác Quốc phòng – An ninh được giữ vững và đảm bảo. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình chủ động xử lý các tình huống; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện dân quân. Trong năm 2023 đã xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 đạt kết quả tốt. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, các tệ nạn xã hội được giảm dần.
kỳ họp thứ 10.jpg
Bên cạnh đó Hoạt động của HĐND xã được triển khai thực hiện khá toàn diện, hoạt động hiệu quả và ngày càng đi vào nền nếp. Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; tăng cường công tác giám sát các hoạt động trên địa bàn xã để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.
Trong Kỳ họp thứ 10 năm 2023 HĐND xã Thành Vinh cũng đã giành thời gian cho đại biểu HĐND xã chất vấn những vấn đề mà cử tri trong xã quan tâm. Trong kỳ họp đã có nhiều ý kiến của các đại biểu liên quan đến các lĩnh vực kinh tế- văn hóa – xã hội, an ninh đã được các cử tri đưa ra chất vất tại kỳ hợp. Thay mặt UBND xã, đồng chí Bùi Văn Thịnh - Chủ tịch UBND xã đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ tiếp thu trình cấp trên xem xét giải quyết.
Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10, HĐND xã Thành Vinh khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC