Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117419

Đảng bộ huyện Thạch Thành tập trung lãnh đạo tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất

Ngày 20/11/2017 09:48:25

(THO) - Thực hiện nhiệm vụ năm 2012, trong điều kiện nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn; giá cả một số mặt hàng tăng cao... đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân trong huyện.

Trước tình hình đó, Đảng bộ huyện Thạch Thành đã tập trung lãnh đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất. Trong đó, đảng bộ huyện chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 – 2015”. Theo đó, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế trong, ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tạo nhiều việc làm cho người lao động ở các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế như: chế biến sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ thương mại... Đảng bộ huyện cũng tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt quy chế làm việc của các cấp ủy Đảng. Ban chấp hành đảng bộ huyện, ban thường vụ huyện ủy đã kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn và thông báo kết luận của thường trực huyện ủy ở các lĩnh vực đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Ban thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị bí thư chi bộ thôn, khu phố để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hội nghị trưởng thôn để chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, hội nghị cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn để thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới; làm việc với cán bộ chủ chốt các xã khó khăn để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết 05 về phát triển kinh tế - xã hội 6 xã khó khăn của huyện; ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trên các lĩnh vực như: chuyển dịch cơ cấu vùng lũ và vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao vai trò của HTX dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trong quản lý nông nghiệp gắn với xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế trang trại theo hướng tập trung quy mô lớn, xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ huyện, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh.

Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013 từ 15,1% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 20,2 triệu đồng/năm... ngay từ đầu năm, Đảng bộ huyện Thạch Thành đãtiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ gắn với cơ cấu cây trồng, xây dựng thí điểm cánh đồng mẫu lớn tại 2 xã Thành An và Thạch Bình; gieo cấy 1.500ha bằng giống lúa ngắn ngày để né lụt và tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông;chuyển diện tích đất một vụ lúa kém hiệu quả sang trồng mía; đưa các giống mía mới có năng suất, trữ lượng đường cao vào sản xuất, đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, chăn nuôi sạch, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với sản xuất chăn nuôi. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả việc thu hút vốn đầu tư phát triển.

Đảng bộ huyện Thạch Thành tập trung lãnh đạo tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất

Đăng lúc: 20/11/2017 09:48:25 (GMT+7)

(THO) - Thực hiện nhiệm vụ năm 2012, trong điều kiện nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn; giá cả một số mặt hàng tăng cao... đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân trong huyện.

Trước tình hình đó, Đảng bộ huyện Thạch Thành đã tập trung lãnh đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất. Trong đó, đảng bộ huyện chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 – 2015”. Theo đó, huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế trong, ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, tạo nhiều việc làm cho người lao động ở các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế như: chế biến sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ thương mại... Đảng bộ huyện cũng tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt quy chế làm việc của các cấp ủy Đảng. Ban chấp hành đảng bộ huyện, ban thường vụ huyện ủy đã kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn và thông báo kết luận của thường trực huyện ủy ở các lĩnh vực đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Ban thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị bí thư chi bộ thôn, khu phố để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hội nghị trưởng thôn để chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, hội nghị cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn để thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới; làm việc với cán bộ chủ chốt các xã khó khăn để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết 05 về phát triển kinh tế - xã hội 6 xã khó khăn của huyện; ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trên các lĩnh vực như: chuyển dịch cơ cấu vùng lũ và vùng đặc biệt khó khăn; nâng cao vai trò của HTX dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trong quản lý nông nghiệp gắn với xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế trang trại theo hướng tập trung quy mô lớn, xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ huyện, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh.

Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013 từ 15,1% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 20,2 triệu đồng/năm... ngay từ đầu năm, Đảng bộ huyện Thạch Thành đãtiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ gắn với cơ cấu cây trồng, xây dựng thí điểm cánh đồng mẫu lớn tại 2 xã Thành An và Thạch Bình; gieo cấy 1.500ha bằng giống lúa ngắn ngày để né lụt và tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông;chuyển diện tích đất một vụ lúa kém hiệu quả sang trồng mía; đưa các giống mía mới có năng suất, trữ lượng đường cao vào sản xuất, đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, chăn nuôi sạch, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với sản xuất chăn nuôi. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả việc thu hút vốn đầu tư phát triển.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC