Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117419
Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư quy định quản lý và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 -2025

Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/08/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông tư quy định quản lý và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 -2025

Đăng lúc 6 tháng trước · 118 lượt xem

Thông tư số 02/2023/TT-UBDT NGÀY 21/08/2023

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/06/2022 của Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025

Đăng lúc 6 tháng trước · 125 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC