Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117419
BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH KHÔNG SỬ DỤNG HỒ SƠ GIẤY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH KHÔNG SỬ DỤNG HỒ SƠ GIẤY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (có Phụ lục kèm theo).

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH KHÔNG SỬ DỤNG HỒ SƠ GIẤY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (có Phụ lục kèm theo).

Đăng lúc 2 tháng trước · 24 lượt xem

Về việc Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công văn số 1526/UBND-VHTT ngày 08/05/2024 Về việc Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đăng lúc 8 giờ trước · 1 lượt xem

Về việc triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Công văn số 1695/UBND-VP ngày 17/05/2024 của UBND huyện Thạch Thành về việc triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đăng lúc 9 giờ trước · 1 lượt xem

Công văn chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo, tổ chức hội nghị, hội thảo

Công văn số 1751/UBND-KTHT ngày 21/05/2024 của UBND huyện Thạch Thành về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động quảng cáo, tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm kèm theo thực hiện chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện

Đăng lúc 9 giờ trước · 1 lượt xem

tuyên truyền tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước định danh và xác thực điện tử

UBND Huyện ban hành CV số 1626 V/v Tuyên truyền tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước định danh và xác thực điện tử

Đăng lúc 12 giờ trước · 1 lượt xem
Đăng lúc 13 giờ trước · 1 lượt xem

Thông tư số 14/2023/TT-BVHTTDL ngày 14/11/2023 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đăng lúc 3 tháng trước · 77 lượt xem

Nghị định 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023

Nghị định quy định chi tiết một số điều về Luật phòng chống bạo lực gia đình

Đăng lúc 3 tháng trước · 116 lượt xem

Nghị định 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Đăng lúc 3 tháng trước · 103 lượt xem

Phổ biến Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc 3 tháng trước · 53 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC