Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
117419
Đăng lúc 14 giờ trước · 1 lượt xem

Bài tuyên truyền những điều cần biết về cải cách hành chính năm 2024

Kính thưa! Toàn thể bà con nhân dân Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương. UBND xã triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gồm:

Đăng lúc 14 giờ trước · 1 lượt xem

Những lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử

Thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14,ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính. Nhằm giúp tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử (bao gồm cả hình thức có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền). Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành giới thiệu những lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

Đăng lúc 5 tháng trước · 76 lượt xem

Bài tuyên truyền những điều cần biết về cải cách hành chính

Kính thưa! Toàn thể bà con nhân dân Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức trong cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương. UBND xã triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gồm:

Đăng lúc 6 tháng trước · 53 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 52 lượt xem
Đăng lúc 1 năm trước · 705 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC